Protecție sporită pentru turiști și condiții mai stricte de autorizare pentru agențiile de turism

De la 2 septembrie 2018 intră în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate. Reglementarea a fost necesară pentru transpunerea Directivei 2015/2302.

Un aspect important introdus în legislație se referă la protecția turiștilor în cazul insolvenței agenției de turism, prin creșterea garanțiilor oferite în acest sens de agenții la momentul autorizării:

„Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare”

Astfel, la momentul autorizării (n.n. sau la momentul expirării licenței), agențiile trebuie să facă dovada că dețin suficiente garanții pentru a putea suporta costurile unor rambursări ale prețului pachetelor de servicii sau alte despăgubiri.

Aceste garanții pot fi scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare (cel mai des întâlnite), un fond de garantare a pachetelor de călătorie (se află în curs de implementare) ori alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa independent sau împreună cu celelalte mijloace de garantare.

Atunci când serviciile turistice oferite includ și transportul turiștilor, agenția de transport va trebui să ofere garanții pentru repatrierea călătorilor sau să le fie oferite acestora alternative pentru continuarea pachetului.

Garanția prevăzută mai sus va fi efectivă și va acoperi costurile previzibile în mod rezonabil, trebuind să includă valorile tuturor plăților efectuate de către călători, ținând cont de perioada scursă între avansurile plătite și plățile finale și finalizarea pachetelor, precum și de costurile estimate ale repatrierii în caz de insolvență a agenției de turism organizatoare.

Ordonanța nu prevede și valoarea garanțiilor pe care agențiile trebuie să le ofere, aceasta, împreună cu întreaga procedură de garantare și despăgubire urmând a fi stabilită prin Ordin al Ministrului Turismului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare.

Totuși, ne putem face o idee cu privire la aceasta din analiza Directivei pe care Ordonanța o transpune în legislația națională. Potrivit paragrafului 40 din preambulul Directivei 2015/2302, „pentru ca protecția în caz de insolvență să fie efectivă, aceasta ar trebui să acopere cuantumurile previzibile ale plăților afectate de insolvența organizatorului și, după caz, costurile previzibile ale repatrierii. Acest lucru înseamnă că protecția ar trebui să fie suficientă pentru a acoperi toate plățile previzibile efectuate de către sau în numele călătorilor în legătură cu pachetele în sezonul de vârf, ținând seama de perioada dintre primirea acestor plăți și încheierea călătoriei sau a vacanței, precum și, după caz, costurile previzibile pentru repatriere. În general, acest lucru va însemna că garanția trebuie să acopere un procent suficient de ridicat din cifra de afaceri a organizatorului în cazul pachetelorși poate depinde de factori precum tipul de pachete vândute, inclusiv modul de transport, destinația călătoriei, precum și orice restricții juridice sau angajamente ale organizatorului privind cuantumurile plăților anticipate pe care le poate accepta, precum și calendarul acestora înainte de începerea executării pachetului”.

În plus, călătorii vor beneficia de protecție împotriva insolvenței agenției de turism organizatoare indiferent de locul lor de reședință, de locul de plecare sau de locul în care se efectuează vânzarea pachetului și indiferent de statul membru în care este situată entitatea responsabilă pentru protecția în caz de insolvență.

De asemenea, agențiile de turism organizate în SRL-uri (n.n. – majoritatea), care dețin licențe de turism, au obligația de a-și spori valoarea capitalului social până la nivelul de cel puțin 25.000 lei. Urmarea imediată a acestei noi obligații va fi, pe de-o parte, creșterea răspunderii patrimoniale a asociaților, dar și îngreunarea accesului în piață a așa-numitelor „agenții fantomă”, care au ca obiectiv principal înșelarea turistului.

Pentru a da eficiență acestor noi condiții de funcționare ale agențiilor de turism (capitalul social majorat și garanțiile), OG 2/2018 impune ca agențiile deja autorizate să se conformeze acelorași obligații odată cu reînnoirea licenței, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2018.

În cazul în care agențiile de turism nu vor oferi clienților garanții împotriva insolvenței vor putea primi amenzi cuprinse între 20.000 de lei și 40.000 de lei. Același cuantum al amenzilor se aplică și în cazul în care rambursările pentru călătoriile neefectuate se acordă cu întârzieri nejustificate, după solicitarea clientului.

De asemenea, turiștii care achiziționează pachete turistice comercializate de către agențiile de turism trebuie să primească din partea acestora asistență adecvată și fără întârzieri nejustificate, în situațiile în care se află în dificultate, prin furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară, acordarea de asistență călătorului în ceea ce privește efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Please follow and like us: